Thông báo

Thông báo về Hội nghị sinh viên khoa Lịch sử HKI, năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

(Về việc tham dự Hội nghị sinh viên khoa Lịch sử HKI, năm học 2016 - 2017)

       Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, khoa Lịch sử sẽ tổ chức Hội nghị sinh viên khoa Lịch sử HKI, năm học 2016 - 2017.

       Thời gian: 7h30, ngày 30 tháng 11 năm 2016

       Địa điểm: A30.9

     Nội dung: Thông báo các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên của khoa Lịch sử trong HKI, năm học 2016 - 2017; Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

     Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm khoa, Các trợ lý, Bí thư Liên Chi đoàn Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp; Toàn thể sinh viên các lớp LSK37, K38, K39, K40 (Hệ SP và TH).

      BCN Khoa yêu cầu sinh viên các lớp tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ. Lớp trưởng các lớp điểm danh và nộp danh sách sinh viên tham dự về BTC ngay sau Hội nghị.

BAN TỔ CHỨC

 

 

Các tin khác