Tin tức

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo Việt Nam học lần thứ 5

Phòng QLKH-HTQT kính gửi Thông báo thứ nhất Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5.

Kính mời các giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà khoa học Trường ĐH Đà Lạt đăng ký tham gia.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Thong bao thu nhat - 28 4 2016-Final.pdf

Website Hội thảo: http://icvs2016.vnu.edu.vn/home/blog/speaker_category/the-keynote/


Các tin khác