Thông báo

Kết quả công tác HKI và kế hoạch công tác HKII, năm học 2016 - 2017

Khoa Lịch sử trân trọng thông báo Kết quả công tác của HKI và kế hoạch Công tác HKII, năm học

2016 - 2017 trong file đính kèm.

Trân trọng.


Ke hoach cong tac HK2.16-17.docx

Các tin khác