Tin tức

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận,
thực tiễn và các giải pháp chính sách  
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội
Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn
Văn Huyên  
15 và 16 tháng 12 năm  2016, Hà Nội, Việt Nam.
Toàn văn thư mời tại đây: 
Thu moi viet bai-Call for Papers for Cultural resources for sustainable development (1).pdf

Các tin khác