Thông báo

Kế hoạch Seminar học kỳ 1 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2016 - 2017, khoa Lịch sử tổ chức seminar với chủ đề “Một số vấn đề khảo cổ, lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa của khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên” do Bộ môn: Dân tộc học – Khảo cổ học chủ trì. Đề nghị tất cả giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia.

Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: P.A7.1
Hoat dong khoa hoc-thang 11.2016.doc

Các tin khác