Thông báo

Về việc cấp bảng điểm bằng tiếng Anh

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập tại Trường, bên cạnh BẢNG ĐIỂM quá trình học tập bằng tiếng Việt, kể từ năm học 2016 - 2017 trở đi, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ cấp thêm BẢNG ĐIỂM quá trình học tập bằng tiếng Anh cho sinh viên. Phòng Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên được biết, nếu có nhu cầu cấp BẢNG ĐIỂM quá trình học tập bằng tiếng Anh thì sinh viên tự liên hệ bộ phận quản lý điểm (CV. Trần Hiếu Thảo).

 

Các tin khác