Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức khoa Lịch sử

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LỊCH SỬ

1. Ban chủ nhiệm khoa:
TS. Võ Tấn Tú - Trưởng khoa
ThS.NCS. Mai Minh Nhật - Phó trưởng khoa
2. Tổ trưởng bộ môn:
TS. Lê Xuân Hưng - Tổ trưởng bộ môn Dân tộc học - Khảo cổ học
TS. Bùi Văn Hùng - Tổ trưởng bộ môn Lịch sử thế giới - Quan hệ quốc tế
GV. Nguyễn Thông - Tổ trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
3. Trợ lý:
TS. Lê Xuân Hưng - Trợ lý Giáo vụ
ThS. Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý Công tác sinh viên

4. Đoàn thanh niên:

        ThS. Trần Thị Hiền - Bí thư liên chi đoàn
5. Danh sách giảng viên:

1. TS. Trần Văn Bảo
             Lý lịch khoa học: Tran Van Bao.pdf

2. ThS.NCS. Nguyễn Văn Bắc

             Lý lịch khoa học: Nguyen Van Bac.pdf
3. ThS.NCS. Lê Minh Chiến
             Lý lịch khoa học: LeMinhChien.pdf
4. ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
             Lý lịch khoa học: Ha Giang.pdf
5. ThS. Lê Thị Thu Hằng
             Lý lịch khoa học: Le Thu Hang.pdf
6. ThS. Trần Thị Hiền
             Lý lịch khoa học: Tran Thi Hien.pdf
7. TS. Bùi Văn Hùng
             Lý lịch khoa học: Bui van Hung.pdf
8. TS. Lê Xuân Hưng
             Lý lịch khoa học: Le Xuan Hung.pdf
9. ThS. Nguyễn Thị Hồng
             Lý lịch khoa học: Ng. Thi Hong.pdf
10. ThS.NCS. Mai Minh Nhật
             Lý lịch khoa học: Mai Minh Nhat.pdf
11. ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Thảo
             Lý lịch khoa học: Nguyen Thi Ngoc Thao.pdf
12. CN. Nguyễn Thông
             Lý lịch khoa học: Nguyen Thong.pdf
13. ThS.NCS. Cao Đại Trí
             Lý lịch khoa học: Cao Dai Tri.pdf
14. TS. Võ Tấn Tú
             Lý lịch khoa học: Vo Tan Tu.pdf
15. TS. Hoàng Thị Như Ý
             Lý lịch khoa học: Hoang Nhu Y.pdfCác tin khác