Cựu sinh viên

Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên khoa Lịch sử

STT

HỌ VÀ TÊN

KHÓA

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

SĐT

CHỨC VỤ

1

Phạm Văn Được

11

Liên đoàn Lao động  tỉnh Lâm Đồng

0919.585.956

Trưởng ban

2

Lê Minh An

13

Ban Tôn giáo, Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng

0988.020.019

Phó Ban

3

Lê Khắc Phượng

24

Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

0913.866.389

Phó Ban

4

Diệp Đình Tuyên

8

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

0633.820.636

Ủy viên

5

Võ Khắc Dũng

9

Báo Lâm Đồng

0918.313.608

Ủy viên

6

Phạn Thanh Hùng

10

C40, Tô Hiến Thành, P.3, Đà Lạt,
Lâm Đồng

0977.286.615

Ủy viên

7

Võ Thị Hảo

14

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

0918.117.745

Ủy viên

8

Lê Phước Hòa

15

Công an tỉnh Gia Lai

0905.115.216

Ủy viên

9

Lê Thị Bích Ngà

17

Tp. Vũng Tàu

0903.748.996

Ủy viên

10

Phạm Văn Bông

20

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

0908.701.186

Ủy viên

11

Cao Đại Trí

21

Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt

0985.660.661

Ủy viên

12

Phạm Thanh Hoài

22

Trường THPT Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

0919.586.656

Ủy viên

13

Nguyễn Hàm Mạnh

23

Ban Tôn giáo, Sở nội vụ tỉnh Lâm Đồng

0164.178.837

Ủy viên

14

Mai Minh Nhật

25

Khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt

0918.118.837

Ủy viên

15

Phạm Ngọc Dũng

26

Đại học Công nghệ thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

0909.493.078

Ủy viên

16

Lê Văn Thanh

27

Trường THPT Chi Lăng, Đà Lạt

 

Ủy viên

17

Hoàng Anh Biên

28

Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ Đăk Nông

0982.406.058

Ủy viên

18

Nguyễn Đình Mạnh

29

Trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt

0129.328.1911

Ủy viên

19

Lê Quốc Đức

30

Hội Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Lâm Đồng

0975.320.290

Ủy viên

20

Nguyễn Thư Bính

31

Văn phòng UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng

01234.779.456

Ủy viên

21

Hoàng Hải Anh

32

Trường Chính trị tỉnh Phú Yên

0988.785.296

Ủy viên

22

Trần Công Hiệp

33

Lớp Cao học Lịch sử K22, Đại học Đà Lạt

01673.117.973

Ủy viên

23

Trần Đình Hậu

34

Công an tỉnh Gia Lai

0979.251.600

Ủy viên

Các tin khác