Sau khi tốt nghệp, người học trờ thành giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có kiến thức chuyên môn vững vàng ...
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}}

    {{dt.NoiDung}}
    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

Các tin khác